Reglement Flitscup (Jaarprijs) Flitsclub Sneek

1.
Door deelname aan de wedstrijden, met "J" gemerkt in de kalender, kun je punten verdienen.

2.
Je bent zelf vrij te kiezen aan welke wedstrijden je wenst deel te nemen.

3.
Je schrijft je in volgens de door de Flitsclub bepaalde klassenindeling.

4.
Per start krijg je punten, dus niet over de einduitslag van een week of weekend.

5.
Van het totaal aantal wedstrijden (starts in de A-klasse, Goldfleet en kwalificatiewedstrijden) telt 2/3 (afgerond) voor de jaarprijs. Vaar je meer dan deze 2/3, dan tellen alleen de wedstrijden met de meeste punten en vallen de wedstrijden met de minste punten af.

6.
De Oostenrijkse puntentelling (inschrijvers) is van toepassing volgens de formule:
A=101+1000 log N-1000 log P

A = Aantal behaalde punten, afgerond tot op de eenheid.

N = Het totaal aantal inschrijvers.
Wanneer B- of C-klasse of Silverfleet door slechte weersomstandigheden niet gestart wordt, telt deze impliciet als een DNS (0 punten) voor elke zeiler uit deze klasse.
Bij kwalificatiewedstrijden, gestart in een aantal groepen, meestal 2, geldt als aantal inschrijvers het totaal aantal inschrijvers gedeeld door het aantal groepen (afgerond naar boven) voor de betreffende kwalificatiewedstrijd.

P = Behaalde plaats.
De bepaling van P is als volgt:
Voor de bepaling van de behaalde plaats wordt de score in de B- of C-klasse of Silverfleet gecorrigeerd met het aantal inschrijvers in de hogere klasse(n). Bij kwalificatiewedstrijden, gestart in een aantal groepen, meestal 2, wordt de score niet gecorrigeerd voor de andere groep(en).

Toegekende punten:
DNF, RAF : 101 punten (laatste plaats)
UFD, BFD, OCS, DSQ, DNE, DND, DGM, DNS, DNC, RET: 0 punten
RDG, DPI: Punten overeenkomstig de gecorrigeerde uitslag zoals op de uitslag vermeld. Aangezien de gepubliceerde uitslagen veelal de ongecorrigeerde finishvolgorde weergeven wordt deze uitslag vóór verwerking aangepast op de onderaan de lijst vermelde correcties. Punten worden eventueel afgerond.

7.
Bij de berekening van de punten wordt uitgegaan van het door de wedstrijdleiding opgemaakte klassement, gecorrigeerd met toegekende RDG of DPI punten. Het Flitsclubbestuur wijst elke verantwoordelijkheid af bij betwisting over of bij een fout in het door de Flitsclub ontvangen klassement. Klachten moeten door de stuurman bij de betrokken wedstrijdleiding worden ingediend. Gecorrigeerde klassementen worden zonder verdere communicatie naar de leden doorgevoerd.

Wanneer door een wedstrijdleiding klassen in de uitslagen zijn samengevoegd, wordt uitgegaan van het aldus verkregen klassement.
Een gecombineerde uitslag A/B/C, wordt verwerkt als Goldfleet, een combinatie A, B/C of A/B, C wordt verwerkt als een Gold- en Silverfleet.
Dit geldt ook wanneer er toch alsnog per klasse (A, B, C) prijzen worden uitgereikt.

NB De reden hiervoor is voornamelijk een praktische, het is bijna ondoenlijk wedstrijduitslagen later per Flitsklasse uit te splitsen. Bovendien doet het meer recht aan de prestaties van de zeilers en voorkomt het een onrechtvaardige verdeling van de punten.

8.
Het zeilnummer is gekoppeld aan de stuurman/-vrouw zoals ingeschreven bij de Flitsclub. Deze krijgt de punten.
Niet flitsclubleden en als stuurman/-vrouw deelnemende bemanningen krijgen ook punten en tellen mee bij de bepaling van het aantal inschrijvers.De behaalde punten tellen in deze gevallen niet mee in het klassement.

Wanneer een Flits wordt uitgeleend aan derden dan wordt het zeilnummer in de uitslagen aangepast zodat de punten niet onterecht bij de formele stuurman/-vrouw worden opgeteld.
LET OP: bovenstaande correctie gebeurt niet automatisch maar op aangeven van het Flitsclub bestuur.

9.
Voor de beste 5 boten over het gehele seizoen in de A-, B- en C-klasse zijn er prijzen beschikbaar zowel voor de stuurman/-vrouw als voor de bemanning.

10.
In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van de Flitsclub.

11.
Alleen de stuurman/-vrouw en bemanning die aan het eind van het seizoen de meeste punten heeft, ontvangt de FLITSCUP!